auditor

Få en kompetence som auditor

auditor

Der findes i dag et bredt spænd af uddannelser som firmaerne kan benytte sig af. Der er alt fra diplom uddannelser til mini-MBA’er af tvivlsom karakter. Der findes dog nogle kurser som giver mere mening end andre at sende medarbejderne på et eksempel på dette er et kursus som lead auditor inden for både miljø og arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljø bliver vigtigere og vigtigere

Reglerne fra Arbejdsmiljøstyrelsen bliver hårdere og hårdere for hvert år der går og der er kommet et stigende politisk fokus på området af god grund. For vi tilbringer mange timer på vores arbejdsplads og derfor skal det ikke gå udover os, hverken fysisk eller psykisk. Tidligere var det kun de fysiske rammer der blev gået op i. En teori på hvorfor det er, var at man tidligere ikke havde nær så psykisk krævende jobs (gennemsnitligt) da det meste arbejde der blev udført var manuelt. Men i takt med at vi er trådt ind i informationsalderen er kravene skiftet. De fysiske rammer skal ikke forklejnes men det er mindst ligeså vigtigt at de psykiske rammer fungerer. For meget manuelt arbejde kan udføres når man er fysisk træt er det en anden udfordring når man er psykisk nedkørt. Eksempelvis kan søvnunderskud og stress føre til en nedsættelse af de kognitive evner på hele 10%.

Så der er god grund til at fokusere på arbejdsmiljøet både af hensyn til firmaet internt og eksternt. I dag kan man risikere at få en negativ smiley hvis arbejdsmiljøet ikke er i orden, og det er så absolut ikke noget der tiltrækker kunderne. Dernæst er stress en af de ledende årsager til at medarbejdere sygemelder sig, forbedrer man de psykiske arbejdsforhold vil man nedsætte risikoen for at medarbejderne udvikler stress og de-facto tjene pengene på sundheden qua af de manglende betalinger til de sygemeldte medarbejdere.

Miljøet er også en vigtig faktor

Når du bliver lead auditor får du også miljømæssige kompetencer. Miljøet, ligesom arbejdsmiljøet, fylder mere og mere i vores bevidsthed hvilket også betyder vi tager det med i vores købsmotiver. Derfor er det godt at have medarbejdere som har en kompetence i at vælge miljørigtige løsninger og kan gennemskue miljømæssige problemstillinger inden de potentielt får kedelige miljømæssige konsekvenser. Disse konsekvenser skader selvsagt miljøet men de skader også firmaets renome hvilket kan betyde faldende salgstal. Så en miljømæssig indgangsvinkel vil være lidt som en forsikring. Der bliver truffet nogle forholdsregler, som medfører nogle udgifter, men for at forhindre at der kommer endnu større udgifter. Ydermere er der det noble formål at prøve at skåne og værne mest muligt om miljøet hvilket burde ligge alle firmaer på sinde.

Så en auditor uddannelse med en kombi af både arbejdsmiljø og miljø kan blive en god investering for alle firmaer. De får potentielt sikret deres medarbejdere fysisk og psykisk. De kan potentielt nedsætte deres sygefravær, hvilket kan ses på bundlinjen, og afslutningsvis kan de lave produktionen sådan at den skåner miljøet mest muligt. En ægte win/win/win situation for både ledelse, medarbejdere og miljøet.